PIRKANMAAN MAAKUNTAKOMPPANIOILLE PERINTEET

Pirkanmaan Aluetoimisto pyysi 16.11.2012 Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puheenjohtajaa Harri Virtapohjaa kokoamaan asiantuntijaorganisaation ja laatimaan esityksen perinteistä Pirkanmaan maakuntakomppanioille vaalittaviksi.

Erinomainen aloite mahdollistaa pohjoishämäläisen sotilasperinteen esillä pitämisen ja siirtämisen nykyisille reserviläisille sekä heidän myötään tuleville sukupolville. Perinnetyöryhmään kutsuttiin henkilöitä, joilla katsottiin olevan hyvä näkemys perinneasioista. He edustivat veteraaneja, reservin järjestöjä ja maanpuolustuksen piirissä toimivia yhteisöjä. Siihen kuuluivat myös molempien maakuntakomppanioiden päälliköt. PPPYn hallituksesta työryhmässä olivat mukana puheenjohtaajan lisäksi ja osin muitakin yhdistyksiä edustaen Helena Turpeinen, Markku Rauhalahti ja Hannu Wirola. Työryhmä työskenteli alakohtaisissa työryhmissä. Puheenjohtajana toimi kokoaja ja sihteerinä majuri Mika Kajander Aluetoimistosta. Aluetoimiston päällikkö, komentaja Matti Eskola osallistui tiiviisti ryhmän työskentelyyn.

1. Työtehtävän mukaisesti haettiin kummallekin komppanialle perinnejoukko-osasto. Keskeisenä tekijänä Pohjois-Hämeen maanpuolustuskentässä on ollut everstiluutnantti, sittemmin kenraalimajuri A. O. Pajari. Hänen joukoistaan luonnollisena valintana oli talvisodan JR 16, joka nimettiin 1.Maakuntakomppanian perinnejoukko-osastoksi. JR 27, jatkosodan kärkirykmentti, valikoitui 2.Maakuntakomppanian perinnejoukko-osastoksi.

2. Komppanioiden yhteiseksi vuosipäiväksi määrättiin 12.12., Tolvajärven voiton päivä. Ohjelman suunnittelu on aloitettu. Vuosipäivänä käydään Kalevankankaan sankarihaudoilla ja Pajarin muistomerkillä. Perinne-esitelmät ja palkitsemiset kuuluvat myös ohjelmaan.

3. Kunniamarssiksi valittiin 1.MaakK:lle Pajarin poikien marssi, säveltäjä E. Aaltonen. Pajari on sen kiittäen hyväksynyt vuonna 1943. Sen kolmas säkeistö sopii marssilauluksi komppanialle. 2.MaakK:n kunniamarssiksi on päätetty Pirkka-Hämäläisen Rykmentin marssi, säveltäjä Ahti Sonninen. Marssin ensimmäinen säkeistö sopii tänäkin päivänä laulettavaksi.

4. Heraldiikka. 1.MaakK:n viirin ja hihamerkin tunnuksena on Pajarin Poikien tuttu tunnus (vas.). 2.MaakK:lle luotiin tunnus Pirkka-Hämäläisen Rykmentin marssin kansilehden tunnuksesta (oik.), joka on myös Arvo Ojalan kirjan "Kärkirykmenttinä halki Kannaksen" kannessa. Siinä kärkirykmentti nuolena syöksyy yli Syvärin. Värit: Hämeen puna-valkoiset, Vuoksi sinisenä.

5. Palkitsemisjärjestelmä. Pääpalkinto kummallekin komppanialle on kiertävä Pajarin Nyrkki. Sen suunnittelu on käynnistetty Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi kunnostautuneille taistelijoille annetaan puukot. 1.MaakK:n puukko on nimetty Tolvajärven puukoksi ja 2.MaakK:n puukko Hopeasalmen puukoksi.

Perinnetyöryhmä luovutti työnsä 3.6.2013 Aluetoimiston päällikölle. Kiitoksena siitä, että tämä uusi perinteen tiedonjakomahdollisuus on saatu aikaan, Aluetoimistolle myönnettiin PPPY:n muistolevyke n:o 6.
__________________________

Kuvassa vasemmalta komentaja Matti Eskola, työryhmän puheenjohtaja eversti evp Harri Virtapohja ja sihteeri majuri Mika Kajander.
 

Harri Virtapohja
Kuvat: Markku Rauhalahti