Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen lipun naulaus 11.12.2011

Markku Rauhalahti, PPPYn hallituksen varapuheenjohtaja

Arvoisat juhlavieraamme, hyvät naiset ja herrat,

On kiitosten aika. Te, arvoisat vieraamme, olette tehneet tästä yhdistyksemme lipun naulaus- ja vihkimistilaisuudesta suuren juhlan. On ilo todeta, että juhlapaikaksi on valittu Tampereen Suomalaisen Klubin Marskin sali.

Lipun aikaansaaminen on vaatinut monenlaista yhteistyötä. Lipun suunnittelija, ansioitunut maanpuolustusmies, metsänhoitaja Matti Ponsi, ystävämme Masa. Kiitos, että olet käyttänyt heraldiikan taitoasi myös meidän hyväksi. Kiitokset myös Harri Rantaselle, joka osaa heraldiikan ja lippujen teon.

Lipun teossa ei riitä vain taito ja innostus. Tarvitaan myös rahaa. Minulla on ilo Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puolesta kiittää taloudellisia tukijoitamme. Suurimmat summat olemme saaneet HL Eriste Oy:ltä ja Hämeen Kaivin Oy:ltä. Hyvä lisän lippubudjettiimme olemme saaneet myös muilta yhteisöiltä ja yksityisiltä. Useimmat tukijoista ovatkin täällä paikalla. Lämmin kiitos tuestanne.

Teillä lipun naulaajilla lähes jokaisella on henkilökohtaisia yhteyksiä Pajarin joukoissa taistelleihin miehiin. Erityinen sija tämän päivän juhlassamme on teillä, kunnioitettu veteraani Einar Nordenswan. Te olitte Pajarin adjutanttina mukana rintamalla varmistamassa maamme itsenäisyyden säilymistä. Olemme teille ja kaikille veteraaneille ja lotille kiitollisia ponnisteluista isänmaamme vapauden eteen. Arvoisat lipun naulaajat, kiitokset panoksestanne Pajarin Poikien perinteen vaalimisen hyväksi. Saamanne pienoislippu löytänee kodistanne arvoisansa paikan.

Kiitos ystävällemme ja ansioituneelle maanpuolustusmiehelle, pastori Antti Saarelmalle lippumme vihkimisestä. Kiitos Reksi Innaselle isänmaallisesta musiikista ja säestyksestä.

Kuten ehkä olette huomanneet, lippuumme lyötiin hieman epätavallinen määrä nauloja, 18 kappaletta. Lukumäärällä haluttiin muodostaa suora ajatuksellinen yhteys A. O. Pajarin johtamaan Pohjois-Hämeen sotilasläänin perustamaan jatkosodan 18. Divisionaan. Pajarilla oli sodissamme johdettavanaan monia ja monennimisiä yksiköitä, mutta lippumme symboliksi sopinee hyvin juuri luku 18.

Lippumme ensi esiintyminen yleisölle tapahtuu Tammisunnuntain kirkkojuhlassa 29. tammikuuta kello 15 Tampereen Tuomiokirkossa. Olemme siellä mukana yli kahdenkymmenen lipun muodostamassa lippulinnassa. Kunniatehtäviä lipullamme tulee olemaan isänmaallisissa juhlatilaisuuksissa vuoden mittaan useita.

Arvoisa juhlavieraamme,

Tämän suuren juhlatapahtuman jälkeen Pajarin Poikien Perinneyhdistys jatkaa arkista työtään perinteen vaalimiseksi. Voitaneen sanoa, että yhdistyksemme on pieni, mutta sillä on suuri tehtävä. Ja tätä tehtävää se toteuttaa aktiivisesti. Pajarin joukkojen perinnettä koskevaa haastattelu-, tutkimus- ja tallennustyötä jatketaan, ja aihealueesta pidetään esitelmiä. Aihealueeseen sisältyy myös pohjoishämäläinen suojeluskuntaperinne. Perinnematkoja jatketaan. Ensi kesäksi on suunnitteilla matka Jalkaväkirykmentti 16:n talvisodan kunnian kentille – Tolvajärvelle, Ägläjärvelle ja Aittojoelle. Vastikään olemme myös avanneet yhdistyksen nettisivut, joiden kautta voimme välittää perinnetietoa tähänastista laajemmin.

Lämmin kiitos teille kaikille, että tulitte juhlistamaan lippumme naulaus- ja vihkimistilaisuutta.