Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen lipun naulaus 11.12.2011

 
Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja,
kenrmaj Juhani Kääriäinen:

Kunnioitetut sotaveteraanit, lotat, herra kenraali, arvoisat juhlavieraat!

Olemme naulanneet ja vihkineet käyttöön Pajarin Poikien kantolipun. Se on kunnianosoitus kenraali Aaro Pajarille, taitavalle rintamakomentajalle ja erinomaiselle johtajalle, sanalla sanoen kovalle suomalaiselle sotilaalle. Se on myös näkyvä tunnus hänen perinteensä vaalijoille.

Kenraali Pajari oli isänmaan mies. Hänelle myönnettiin poikkeuksellisesti kaksi kertaa Mannerheim-ristin ritarin arvo. Komentajana hän ymmärsi kuinka suuri merkitys oli tavallisella Suomen miehellä, korpisoturilla ja hän, jos kuka, tunnisti oikeiden taistelijoiden merkityksen rintamaolosuhteissa – hän tunsi miehensä ja heidän osaamisensa.

Komentajana hän uskoi lujasti yhteishengen merkitykseen ja sitä hän vaali arvostamalla alaisiaan, vaatimalla peräänantamattomuutta ja olemalla itse esimerkkinä. Yhteenkuuluvaisuuden ja joukon peräänantamattomuuden lopullisena takuuna oli se, että joukko luotti myös johtajaansa – kenraali Pajariin. Molemminpuolinen luottamus on sotilasjoukon suorituskyvyn edellytys ja takuu. Tunnettuna esimerkkinä luottamuksesta voidaan siteerata usein kuultua lauseparia; Mitä miehiä te olette? Pajarin miehiä ollaan!, kuului vastaus.

Hyvät Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen jäsenet. Te teette arvokasta työtä isänmaan hyväksi rakentamalla maanpuolustustahtoa. Yhdistyksen tavoite kerätä, tutkia ja tallentaa perinteitä, sota- ja suojeluskuntahistoriaa sekä siirtää tätä tietoa ja perinnettä tuleville sukupolville, on mitä parasta maanpuolustustyötä kansalaisten ja erityisesti meille kaikille niin tärkeän nuorisomme keskuudessa. Sotilasläänin komentajana kiitän teitä ja arvostan työtänne. Nyt te voitte jatkaa yhdistyksen arvokasta maanpuolustustyötä joukkona seuraamalla yhdistyksenne uutta kantolippua. Antakaa lipun näkyä toimissanne!